AHFI MISSIONARIES, DPKK COORDINATOR NA!

TWO HEART CENTER OF SPIRITUALITY

Tinanggap kamakailan ng mga missionaries ng Alliance of the Holy Family International o AHFI ang paanyaya ni Rev. Fr. Boyet Sidayao na maging diocesan DPKK coordinator. Ito ay isang malaking hakbang tungo sa higit pang pagpapalawig ng gawaing DPKK. Matatandaang sa pagsisimula pa lamang ng DPKK noong 2016 ay katuwang na ang mga AHFI Missionaries sa programang ito sapagkat sadyang magkaugnay at hindi nagkakalayo ang layunin at gawain ng dalawa.

Malaki ang hamon ng simbahan sa paghubog ng banal na pamilya.  May matinding pangangailangan ng pagka-
katekismo at pagpapahayag ng mabuting balita sa kanila.  Ang sitwasyong ito ay lalo pang pinalala ng Covid 19 pandemic.  Maaring tila patapos na ang pandemya, subalit hindi pa tapos ang pinsalang dulot nito sa buhay pananampalataya ng pamilya.  Marami ang nalayo sa sakramento at tuluyan na ring nalayo sa Diyos.  Ito na nga winika ni Sr. Lucia, isa sa tatlong pinagpakitaan ng Mahal na Birhen ng Fatima. Sinabi niya na sa pamilya magaganap ang huling labanan sa pagitan ng kasamaan at kabutihan.  Batid ng kampon ng kadiliman na ang pagsira sa pamilya, na siyang ang pundasyon ng lipunan at simbahan, ay pagsira na rin sa lipunan at simbahan. Isa ang AHFI sa mga kilusang naglalayong tugunan ang malawak na suliraning ito.

Bilang isang kilusang pampamilya, pangunahing gawain ng AHFI ang house-to-house enthronement o pagbahay-bahay na pagtatalaga ng pamilya sa Kamahal-mahalang Puso ni Hesus at ni Maria.

Sa pagbisitang ito ay ipinapaliwanag sa bawat miyembro ang kahalagahan ng pagdarasal, reparasyon at ng pagtanggap ng mga sakramento ng simbahan upang sila ay mapanatili sa grasya ng Panginoon.

Upang madaling matandaan ang mensahe, ginagamit ng AHFI ang salitang C.A.R.E. na ang ibig sabihin ay

Confession, Adoration, Rosaryo and Eucharist- mga simple at abot –kayang sangkap na kapag isinagawa ay tiyak na magpapabanal sa pamilya.

Confession o Pangungumpisal ng ating mga kasalanan.

Adoration o Pagtatanod sa harap ng Tunay na Presensya ng Diyos sa Eukaristiya.

Rosary o Pagdarasal ng Rosaryo at pagmumuni sa buhay ni Kristo.

Eucharist o Pagtanggap ng Banal na Pakikinabang. Upang palalimin ang karanasan sa enthronement, binabasbasan ng holy water ang buong tahanan, hinihikayat ang paghingi ng tawad sa isa’t-isa, ang pag-re-
new ng pagsasama mag-asawa at sa mga kabataan naman ay pangakong mananatiling birhen bago mag-asawa.

At ngayon, bilang coordinator ng DPKK, bukod sa larawan ng Dalawang Puso, dala na rin ng mga AHFI missionaries ang imahe ng ating Mahal na Patron San Pablo ang unang ermitanyo.

Sa pagdalaw ng mga AHFI sa mga pamilya, ang ating mahal na patron ang nagsisilbing huwaran ng pagtatalaga ng sarili sa Diyos at pagbabayad puri sa mga kasalanan. Ang halimbawa ng kanyang buhay ay patotoo na ang pagdarasal, pagtitika at pagsasakripisyo ay magdadala sa atin sa kabanalan, at maglalapit sa atin sa Diyos.

Sa awa at tulong ng Dalawang Puso at ni San Pablo ang unang ermitanyo, nawa’y maging mabunga at matagumpay ang pagtutulungang ito ng DPKK at AHFI. Nawa’y mas maraming pang pamilya ang maabot, maiahon sa kawalan ng pananampalataya at maakay pabalik sa buhay panalangin at sakramento.

Scroll to Top