BOOKLETS

Mahalaga na maging maliwanag para sa mga mananampalataya ang katuturan ng DPKK. Dito ipinapaunawa ang kahulugan ng DPKK, kung ano ang ginagawa rito, kung para saan ito at kung ano ang layunin nito. Kaya’t sa unang hakbang na ito ay mahalaga ang pagtuturo ( teaching), pagpapaunawa (understanding) at pagkamulat (enlightenment ).

Scroll to Top