Saint Martin De Porres Parish

St. Martin De Porres Parish

Location

Saint John Street, Adelina I Complex, Barangay San Antonio, San Pedro, Philippines, 4023

Priest Name

Rev. Fr. Nestor Edrozo Jr.

Assistant Priest Name

ANG AMING PANANAW Ang Bayan ng Diyos ng Parokya ng San Martin de Porres ay nagkakaisang naglalakbay tungo sa kaganapan ng buhay upang maging isang kapatiran ng mga tunay na alagad ni Kristo at Iglesya ng mga maralita.

ANG AMING MISYON Pinasigla ng mga kaloob ng Espiritu Santo at sa patuloy na panalangin ni Maria, Ina ng Diyos at ni San Martin de Porres, kaisa ng Diyosesis ng San Pablo kami ay nagtatalaga sa aming mga sarili na: – Maging buhay na saksi ni Kristo; – Maki-isa sa ebanghelisasyong integral; – Pag-ibayuhin ang paglilingkod ast apostolado ng laiko; – Buuin ang pamilya bilang isang munting simbahan; at – Bumuo ng pamayanang Kristiyano ng mga pamilya.

Sa pamamagitan nito, magiging pamayanan kami ng mga tunay na alagad ni Kristo bilang Iglesia ng mga maralita na maka-Diyos, makatao, makabayan at maka-kalikasan.

Mass Schedule

Sunday Time: 7:00 AM, 6:00 PM
Monday Time: 7:00 AM
Tuesday Time: 6:00PM
Wednesday Time: 6:00PM
Thursday Time: 6:00PM
Friday Time: 6:00PM
Saturday Time: 7:00 AM, 6:00 PM

Featured Video

Gallery

Bank Transfer

Money Transfer

Remittance Center: Gcash
Receiver Name: Nestor E.
Mobile Number: 09052046992

Donation QR Codes

Screenshot 2023 10 06 104300

Online Mass

Follow Us

Scroll to Top