DEBOSYON AT PAGPAPAHID NG BANAL NA LANGIS

11

February 24, 2023 | Biyernes kasunod ng Miyerkules ng Abo ay napasimulan sa Most Holy Name of Jesus Parish (MHNOJP) ang pagpapahid ng banal na langis matapos ang pagdarasal at pagdedebosyon sa kanilang titular, ang Kabanal-banalang Ngalan ni Hesus. Tuwing araw ng Biyernes, ay isinasagawa rin sa nasabing parokya ang pananalangin upang bigyang karangalan at papurihan ang Kabanal-banalang Ngalan ni Hesus.

Ngayong taon, nilalayon ng mga manggagawa ng parokya na paigtingin pa ang Debosyon at mas maipakalat pa ito sa mga Katoliko . Tulad nga ng nasabi ng kanilang Kura Paroko, Rev. Fr. Manny Labing, “Kaya nagkatawang tao si Hesus ay upang matawag mo ang kanyang Ngalan.”

Para sa mga deboto, alam nila na likas na sa mga Pilipino na gusto nang may nakikita or nahahawakan, ngunit para sa kanila hindi mahirap mag debosyon sa Ngalan ni Hesus dahil wala mang pisikal na nahahawakan, pero mayroong Pangalang pinanghahawakan.

Samantala, nagkaroon din ng pagpipitagan sa IHS (Iesus Hominum Salvator) o ang 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 ng Kabanal-banalang Ngalan ni Hesus na ang ibig sabihin ay, “Si Hesus, Tagapagligtas ng Sangkatauhan”. Gaya ni San Bernardino ng Sienna, na dala dala niya sa kaniyang mga misyon sa magulong mga lungsod ng Italya ang isang kopya ng monogram ng Banal na Ngalan ni Hesus, na napapaligiran ng mga sinag, na ipininta sa isang tablang kahoy, kung saan binasbasan nila ang mga maysakit at gumawa ng mga dakilang himala.

Ang mga deboto ngayon sa Most Holy Name of Jesus Parish ay nagaalay din ng mga dasal lalo na sa kagalingan ng mga kanilang sakit kasabay nito ang pagpapakita nila ng paggalang sa pamamagitan ng paghawak, pagluhod, at paghalik sa monogram ng Banal na Ngalan ni Hesus.

Sa tulong din ng makabagong teknolohiya, naibabahagi ang pagdedebosyon sa mga hindi makapunta ng Simbahan. Ang Debosyon ay mapapanuod sa Facebook page ng Most Holy Name of Jesus Parish at sa Facebook Group na nagngangalang “Devotion to the Most Holy Name of Jesus”. Tayo’y inaanyayahan tuwing Biyernes lalo na ang mga kapatid nating may karamdaman upang makadalo sa debosyon, Banal na Misa, at pagpapahid ng Banal na Langis tuwing ika-5 ng hapon.

Kabanal-banalang Ngalan ni Hesus, Iligtas mo kami.


Scroll to Top