DPKK: Pagtupad Sa Tungkulin

Usapang DPKK: Responding to the Call of God's Friendship

Kung ikaw ay mabibigyan ng tyansa na ipagkaloob sa iba ang pagmamahal ng ating dakilang panginoon, ito ba ay iyong ibabahagi?

Marami sa atin ang nasa posisyon kung saan lubha tayong nakikiisa at nakikinig sa salita ng Diyos ngunit madalang natin itong naipapahayag at naipapakita sa ating kapwa. Isa sa mga nais ng ating Panginoon ay ang pagsasabuhay at pagbabahagi ng kaniyang mga salita, gawa maging ang kuwento ng kanyang buhay.

Ngunit hindi lamang ang mga ito ang maaari nating ipagkaloob, dahil ang paglilingkod sa kanya ay maaaring gawin sa maraming paraan. Ito ang layunin ng DPKK, ang pagpapalanaganap ng lubos na pagmamahal, pagpapahalaga sa kung ano man ang handog sa atin ng Panginoon at pag-akay sa mga taong kinakailangan ang presensya ng Diyos. Bilang pagpapamalas ng pasasalamat sa ating maykapal, ang mga kasapi ng DPKK ay naghahandog o nagbibigay ng kanilang serbisyo at oras sa mga aktibidades na naaayon sa mga gawi ng Diyosesis ng San Pablo na nagsasaad ng kanyang kuwento o buhay at mga halimbawa ng kabanalan. Sa simpleng pag boluntaryo sa mga ganitong klaseng gawain, ito ay nakakadagdag sa pagtupad sa kahilingan ng Diyos at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. Ninanais ding pag-alabin at pukawin ang pananampalataya ng bawat indibidwal.

Nagtulong tulong ang mga miyembro ng DPKK upang makadalaw sa mga may sakit at makapagbigay ng kaunting tulong sa maraming pamilya o indibidwal na nagkukulang sa pagtustos ng kanilang pangunahing pangangailangan.

Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer 2

Isa rin sa mga naibahaging kabutihan ng DPKK ay ang pagsasagawa ng mga buwanang Street masses sa mga subdivision, na may layuning maging abot kamay ang pagdalo ng mga mamamayan sa mga isinasagawang misa.  Sa tulong ng Street masses naaabot din ng simbahan ang mga taong may sakit upang madalaw o mabigyan ng sakramento at mapahiran ng banal na langis.

Ang sama-samang pagdarasal ng Santo Rosaryo o ang Block Rosary ay nakakatulong na makapasok ang lahat sa mga misteryo ni HesuKristo sa tulong ng ating Mahal na Inang Maria. Ang block rosary ay ginagawa linggu-linggo, ito ay palipat-lipat sa tahanan ng 10 miyembro ng DPKK. Ito ang pinakamainam na paraan ng paggunita sa misteryo ng buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang patuloy at sama-samang pagdarasal ay nabibiyayaan ang lahat ng inspirasyon ng ating Mahal na Birheng Maria, Ina ng mga Walang Mag-aampon tungo sa buhay ng pagsunod kay Hesus sa pamamagitan ng pananalangin sa Santo Rosaryo. Ito ay malaking kasangkapan at pananggalang sa pagharap sa lahat ng mga pagsubok at suliranin na ating haharapin.

Nagbibigay oras din ang mga miyembro ng DPKK upang makadalo, mapakinggan at maunawaan ang mga aral na hatid ng mga tagapagsalita na lubhang nakatutulong sa pagmulat ng kanilang mga ispiritwal na paniniwala at sa mga nananamlay na pananampalataya. Sa pagdalo rito, naipapamahagi ng DPKK ang mga aral na kanilang natutunan sa mga kapwa miyembro at sa mga simpleng mamamayan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kaalaman at eksperensya sa kanilang nararamdamang pagmamahal at pagkalinga buhat sa ating Poong Maykapal . Ang pag-abot o pamimigay ng mga inilabas na artikulo na naglalaman ng mga makabuluhang kuwento ng buhay at mga kabanalang gawain ay malaking tulong din.

Noong ika-29 ng Hulyo, taong 2023, idinaos sa Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer ang isa sa mga buwanang pagpapahayag ng Salita ng Diyos na may temang “Responding to the Call of God’s Friendship”. Dito inanyayahan ng Diyosesis ang lahat ng miyembro ng DPKK mula sa iba’t ibang bakaryet at distrito upang makasali at maki isa sa nasabing pag uusap.

Sa buwan ng Agosto, sa biyaya at pag ibig ng Ama ay ating sinalubong at ipinagdiwang ang “Arrival and Enshrinement of the First Class Relic of San Vicente Ferrer” kung saan inanyayahan ang bawat Isa at nakibahagi ang ating mga miyembro ng DPKK.

Sa buwan ng Setyembre ay nagkaroon ng prusisyon, pagmimisa at pag aalay ng bulaklak sa Lazo Farm bilang pagpupugay sa kapistahan ng pagsilang ng ating mahal na Birheng Maria na naganap noong ika-8 ng Setyembre.

Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer Parish 3Nag alay rin ang DPKK ng mga bulaklak at kandila para sa kapistahan ng Our Lady of the Rosary kasabay ng paggunita sa October Devotion month of the holy rosary noong buwan ng Oktubre.

Sa buwan ng Nobyembre naman naganap ang pagtatanod sa Santisimo Sacramento na ginanap sa Immaculate Conception sa Baclaran at ang pamimigay ng mga catheceis leaflets, paglalagay ng tarpaulin images at pagbigay alam nito sa mga bahay-bahay na gunitain ang kapistahan ng Kristong Hari noong ika-25 ng Nobyembre.

Nakiisa din ang mga miyembro ng DPKK sa isinagawang Christmas Party para sa lahat ng organisasyon sa loob ng Parokya noong ika-12 ng Disyembre.

Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer 6 Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer 7

Diocesan Shrine of San Vicente Ferrer 5

Bilang panghuli, naging abala din ang mga miyembro ng DPKK at iba pang ministry sa mga araw ng 26-28 ng disyembre upang maihanda ang mga Pamaskong Handog ng Parokya at ipinamigay ito sa mga kapus- palad na mamamayan ng mamatid sa araw ng 29, Disyembre 2023.

Ang lahat ng ito ay maaaring gawin ng sinuman, ngunit kinakailangan ito ng higit pa sa pagiging isang regular na tao, dahil ang mga gawaing ito ay nangangailangan ng isang indibidwal na may paninindigan, pagmamalasakit, pagmamahal at higit sa lahat, pagbibigay oras at serbisyo sa Panginoon ng walang hinihinging kapalit. Ito ang mga katangiang tinataglay ng isang kasapi ngDPKK.

Lubos na pasasalamat sa ating kapwa DPKK sa kanilang walang humpay na pagbubuhos ng tiyaga sa paglilingkod at pagtupad sa kanilang tungkulin.

Maraming Salamat Dalaw Patron Kapitbahayang Katoliko!


Scroll to Top