HISTORY

Ang Dalaw Patron sa Kapitbahayang Katoliko (DPKK) ay isang gawain na inilunsad ng Diyosesis ng San Pablo noong 2016 na naglalayong mapalapit, makalapat, at maipanumbalik ang sigla at pakikiisa sa pananampalataya ng bawat kasapi ng Simbahan. Narito ang kasaysayan ng DPKK sa Dambana o National Shrine of San Antonio De Padua na gawain din ng Nobenta (90) Simbahan sa buong Laguna.

timeline_pre_loader
SUMMARY
PANIMULA
2016

DPKK Daan sa Pagpapakilala Kay San Pablo

Year 2016

DPKK 2017

DPKK Daan sa Pagpapakilala kay San Pablo

Year 2016

DPKK 2017

Year 2017 - DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2017

DPKK 2017 HOUSE TO HOUSE

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2017

DPKK 2017

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2017

2017 DPKK YOUTH

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2017

DPKK YOUTH 2017

Year 2018 - DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2018

DPKK 2018

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2018

San Antonio and DPKK 2018

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2018

DPKK and San Antonio De Padua 2018

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2018

DPKK AT SAN ANTONIO 2018

Year 2019 - DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2019

DPKK 2019

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2019

Appreciation Day 2019

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2019

DPKK Shrine of San Antonio 2019

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2019

2019 DPKK

Year 2020 - DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2020

DPKK 2020 Gawain

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2020

DPKK 2020

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2020

DPKK 2020

DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

Year 2020

DPKK During Pandemic

Year 2021 - DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2021

DPKK 2021 Sa Gitna Ng Pandemya

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2021

DPKK 2021

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2021

DPKK SYNODAL 2021

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2021

DPKK 2021

Year 2022 - DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2022

500 Years of Christianity

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2022

DPKK 2022

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2022

DPKK 2022

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2022

DPKK SAn Antonio De PAdua Pila 2022

Year 2023 - DPKK | BEC | LCSC / MFC LAGUNA

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2023

DPKK 2023

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2023

National Shrine and Parish of San Antonio De Padua 2013

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2023

DPKK 2023

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2023

DPKK SCHOLAR NI SAN ANTONIO

Year 2024 - DPKK | BEC | DISCIPLESHIP | STEWARDSHIP

DPKK | BEC | LCSC | MFC LAGUNA

Year 2024

Bible Convension

DISCIPLESHIP | STEWARDSHIP

Year 2024

DPKK STEWARDSHIP

Scroll to Top