Kapistahan ni Santa Maria Magdalena

IMG 8243

Tuwing ika-22 ng Hulyo bawat taon ipinagdiriwang ng mga mananampalataya sa parokya ni Sta. Maria Magdalena ang Kapistahan ng kanilang patron na si Sta. Maria Magdalena. Ito ay idinaraos sa makulay at masayang paraan ngunit makikita pa rin ang debosyon at pananampalataya ng mga taong nakikiisa sa okasyong ito. Si Santa Maria Magdalena ay isang kilalang figura sa bilang Kristiyano. Ayon sa Bibliya, siya ay isa sa mga disipulo ni Hesus at naging saksi ng kanyang muling pagkabuhay matapos siyang ipako sa krus. Bunsod ng malaking papel niya sa pangyayaring ito, siya ay itinuturing na isa sa mga patrona ng mga taong humahanap ng kapatawaran at mga nagbabago ng buhay. Si Santa Maria Magdalena ay isang huwarang babae ng pananampalataya, tapat at matatag sa kanyang pagmamahal sa Diyos.

Siyam na araw bago ang kapistahan ng santa, isinasagawa ang nobernaryo upang magpasalamat at humiling ng natatanging biyaya o grasya. Tuwing pagkatapos ng pagsasagawa ng nobernaryo, nagkakaroon ng munting karakol sa loob ng simbahan, ang imahe ni Sta. Maria Magdalena ay isinasakay sa andas at isinasayaw ng mga mananampalataya upang ipakita ang pagpaparangal sa Santo. Sa pagdiriwang ng Kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ipinapakita ng Simbahan ang kanilang pagpapahalaga sa mga babae na may malaking papel sa kasaysayan ng pananampalataya. Ipinapakita nitong ang mga babae ay hindi lamang sumusunod, kundi aktibong nakikilahok sa paglilingkod sa Diyos. Si Santa Maria Magdalena ay nagpapakita ng malasakit, katapatan, at debosyon sa kanyang pagka-disipulo ni Hesus. Sa pamamagitan ng kanyang halimbawa, napapatunayan na ang mga babae ay bahagi rin ng pagpapalaganap ng Mabuting Balita. Kaya naman sa pagsapit ng mismong araw ng Kapistahan nito nagkakaroon ng Misa Konselebrada ang pangunahing punto ng pagdiriwang. Ito ang panahon kung saan ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa mga simbahan upang magkapit-bisig sa panalangin at pagpupugay kay Santa Maria Magdalena. Sa pagpapalitan ng mga kasaysayan at mensahe, ang mga mananampalataya ay kinakalakal ang kahalagahan ng kanyang papel at iparating ang mga kahilingan at pasasalamat ng bawat isang parokyano, ang Misa ay dinadaluhan ng Banal na Obispo at mga pari mula sa iba’t ibang lugar para ipakita ang kanilang pakiisa sa Kapistahan ni Sta. Maria Magdalena. Pagsapit ng hapon sa araw din ng kapistahan, nagaganap ang pinaka inaabangan ng mga mananampalataya ni Magdalena, ito ay ang karakol o sayaw panalangin. Nagtitipon tipon ang mga taong nagdedebosyon para samahan ang kanilang patrona sa pagsayaw habang idinadalangin nila ang kanilang mga ninanais. Kasabay ng bawat indak ng mga taong nakikiisa rito ay ang taos pusong pasasalamat at walang sawang papuri dahil si Sta. Maria Magdalena ay naging inspirasyon ng bawat isang may debosyon sa Santa. Ito ay madalas na inorganisa ng mga naglilingkod sa simbahan, partikular ang Parish Youth Ministry o mga kabataang may puso sa paglilingkod.

Ang Kapistahan ni Santa Maria Magdalena ay hindi lamang isang pagdiriwang ng buhay at kontribusyon niya, kundi isang pagkakataon rin para magsilbing inspirasyon sa mga tao upang labanan ang kanilang mga kasalanan, magbago, at humingi ng kapatawaran. Tulad ni Santa Maria Magdalena, ang mga mananampalataya ay inaanyayahang buksan ang kanilang puso sa biyaya at pang-unawa ng Diyos, at tanggapin ang kaluwagan at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kapatawaran. Sa pagpapahalaga sa Kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ang mga mananampalataya ay inaanyayahang sundan ang kanyang halimbawa, maging matatag at tapat sa kanilang pananampalataya, at maging instrumento ng pagbabago at kapayapaan sa mundo. Sa pamamagitan ng Kapistahan ni Santa Maria Magdalena, ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa pagkilala at pagpupugay sa kanyang kabayanihan at mahalagang papel sa kasaysayan ng Kristiyanismo. Sa buong panahong ito, pinaiigting at pinapalim ng mga mananampalataya ang kanilang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig, na siyang pundasyon ng kanilang mga buhay bilang mga tagasunod ni Hesus.

Scroll to Top